[PHP OOP - PDO] - Funkcje PDO nie działają ;/


(jacko1998) #1

Jak można zauważyć na tym filmie, gość łączy się z bazą za pomocą try/catch i potem, za pomocą tej linijki kodu:

$query = $handler->query("SELECT...");

pobiera dane z bazy. Ja ten kod sobie przepisałem i zapisałem w pliku i ten plik dołączyłem do pliku, który rejestruję użytkownika, oto kod:

<?php
/*
*=======================
* REGISTRATION CLASS !
* ======================
*/

include_once '/../registration.php';
include_once '/../db_connect/db_connect.php';

class registration {

function cryptPass($password1, $rounds = 9){
/* funkcja kryptująca hasło */
}

function registration_method($username, $password1, $password2, $email, $date) {

if(!empty($username) && !empty($password1) && !empty($password2)) {

if(strlen($username) > 20 || strlen($username) < 3 || strlen($password1) > 20 || strlen($password1) < 6 || $password1 != $password2) {
echo '

Registration unsuccessfully. Entered data are incorrect. ◄ Back
';
} else {

$q = $connect->query("SELECT username, email FROM users WHERE username = '$username' OR email = '$email'");

if($q->rowCount() != 1){
echo '

Registration successfully. Entered data are correct.
Now, check out your e-mail box and activate your account on our site. See you later !
';

$password = $this->cryptPass($password1); // hashed password

$q = $connect->query("INSERT INTO users(username, password, email, date) VALUES ('$username', '$password', '$email', '$date')");

$activating_link = 'http://localhost/web-cms/activating.php?acc='.$username.'&email='.$email.'';

echo $activating_link;

/* SENDING AN EMAIL FOR ACTIVATE AN ACCOUNT */

$text = '
Hello '.$username.'
You are welcome in Szkoła WEB. You\'ve created arleady an account, but you can\'t still be logged in ! For activate your account, click here.
Greets you Szkoła WEB';

$header = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$header .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n";

/* END OF THE MAIL */

mail($email, 'Activating an account by SzkołaWEB', $text, $header);

} else {
echo '

Registration unsuccessfully. User arleady exist. ◄ Back
';

}

}
}
}
}
?>

I teraz mam taki błąd:

Notice : Undefined variable: connect in C:\xampp\htdocs\web-cms\classes\registration.php on line 33

Fatal error : Call to a member function query() on a non-object in C:\xampp\htdocs\web-cms\classes\registration.php on line 33

Jak mogę mieć błędy, kiedy kod po prostu przepisałem ? Jakby ktoś pomógł, to byłbym wdzięczny :slight_smile:

Pozdrawiam

 

PS.: Linia nr 33

$q = $connect->query("SELECT username, email FROM users WHERE username = '$username' OR email = '$email'");


(Frankfurterium) #2
  1. Wstawiłeś ułomny odnośnik do filmu.

  2. Copy&pasta ani przepisywanie nigdy nie gwarantują niczego.

  3. Czego można nie rozumieć w “Undefined variable: connect” ?

 

Nigdzie nie tworzysz obiektu connect. Pewnie próbujesz załączyć go z pliku db_connect.php. Sprawdź, czy tam wszystko jest ok, czy wszystko się includuje itd.


(jacko1998) #3
  1. Poprawione

  2. Zaryzykowałem

  3. Rozumieć, rozumiem, ale nie wiem skąd się bierze, ponieważ piszę to dokładnie tak samo jak na owym filmie.

  4. Bo to nie klasa. W pliku db_connect.php mam tylko blok try/catch


(Drobok) #4

Skoro tak uważasz to nie rozumiesz nic :stuck_out_tongue:

Tam wszędzie masz odwołania do metod obiektu, skoro uważasz że to nie klasa to widać zacząłeś przepisywać w złym miejscu lub coś pominąłeś (conajmniej jak wcześniej wspomniano stworzenie obiektu connect z którego się odwołujesz) :stuck_out_tongue: IMO to klasa własna autora, lub jakiś gotowiec (raczej nie mysqli)


(jacko1998) #5

A no tak ! Zmienna $content jest obiektem klasy PDO, ale nadal nie kumam, dlaczego błąd występuje. Oto kod połączenia:

<?php try { $connect = new PDO('mysql:host=127.0.0.1;dbname=oop', 'root', ''); $connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); } catch (PDOException $e) { echo $e->getMessage(); die(); }

(kostek135) #6

Jeśli twój ostatni kod jest niezmodyfikowany, to ten link powinien pomóc: http://www.php.net/manual/en/language.variables.scope.php