[PHP] Ostrzeżenie - uprawnienia(?) Permission denied


(look997) #1

Pojawia mi się takie ostrzeżenie:

Warning: unlink(../mapa/5/.) [function.unlink]: Permission denied in D:\xampp\htdocs\slowianie\funkcje\wysmap.php on line 41


Warning: unlink(../mapa/5/..) [function.unlink]: Permission denied in D:\xampp\htdocs\slowianie\funkcje\wysmap.php on line 41

41 linijka to:

unlink($nazwa_folderu."\\".$a);

Co ono oznacza i jak to naprawić?


(system) #2

Myślę że to wystarczy jako odpowiedź.


(look997) #3

Niestety nie wystarczy, proszę napisać jak to wykorzystać w tym przypadku.

-- Dodane 27.08.2010 (Pt) 23:09 --

Ja to robię na Windows'ie, a na nim podobno trzeba ręcznie zmieniać uprawnienia. Wydaje się to dziwne, może jest na to jakiś sposób?

Daję całą funkcję:

$nazwa_folderu = "../mapa/fol"; //podajemy nazwę folderu do oczyszczenia i usunięcia

			$dir = opendir($nazwa_folderu);

			while($a = readdir($dir)) { //pobieramy w pętli nazwy plików z folderu

				//chmod($nazwa_folderu, 0750); 

				chmod($nazwa_folderu, 666); 

				chmod($nazwa_folderu."/".$a, 666); 

				if($a!='.' or $a!='..') { //jeżeli nazwą pliku nie jest . lub ..

					unlink($nazwa_folderu."\\".$a); //usuwamy go

				}

			}

			closedir($dir);

			rmdir($nazwa_folderu); //usuwamy pusty folder

(ra-v) #4

Notes

http://pl.php.net/manual/en/function.chmod.php

oraz

http://www.php.net/manual/en/function.chmod.php#68384

jak ty chcesz dać uprawnienia 666 na NTFSie? :smiley: wiesz co to te 666 w ogóle znaczy?