[PHP] Parse error


(Tranzit2) #1

Mam problem, wchodząc do panelu admina wyświetla mi się następujący komunikat:

Warning: Unexpected character in input: ''' (ASCII=39) state=1 in /home/eolimpia/public_html/admin/index.php on line 68


Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/eolimpia/public_html/admin/index.php on line 68

Plik index.php:

<?php

ob_start();// Bufor

session_start();


// Wcms 3.0 beta b�edy, sugestie, pomys�y zg�asza�: admin@wmaster.eu


// Pliki konfiguracyjne

require '../config/config.php';

require '../config/db_config.php';

if($_COOKIE['lang']) {

$lang=$_COOKIE['lang'];} else {

$lang=$default_lang;

}

define ('LANGUAGE', $lang);

require '../'.LANG_DIR.'/'.LANGUAGE.'.php';

require '../'.PHP_DIR.'/Sql.class.php';

require '../'.PHP_DIR.'/function.php';

require '../'.PHP_DIR.'/smarty/Smarty.class.php';

$sprawdz=0;

// Klasy

$sql= new Sql;


// Smarty

$tpl= new Smarty;

$tpl->template_dir = TEMPLATES_DIR;// Katalog szablonĂłw

$tpl->compile_dir = '../'.TEMPLATES_DIR.'_c';// Katalog tymczasowych szablonĂłw 

function minia ($folder, $nazwa, $szer, $mi)

{

$extension=explode('.', $nazwa);

$lastelement=COUNT($extension)-1;

$roz=$extension[$lastelement];

if(substr($nazwa, -4, 4) == '.jpg' || substr($nazwa, -4, 4) == 'jpeg' || substr($nazwa, -4, 4) == 'JPEG' || substr($nazwa, -4, 4) == '.JPG')

{

$org = imagecreatefromjpeg(''.$folder.''.$nazwa.''); 

} 

elseif(substr($nazwa, -4, 4) == '.gif')

{

$org = imagecreatefromgif(''.$folder.''.$nazwa.'');

}

  $s_org = imagesx($org); 

  $w_org = imagesy($org);


		$wys = floor(($szer * $w_org) / $s_org); 

  $min = imagecreatetruecolor($szer, $wys); 

  ImageCopyResampled ($min, $org, 0, 0, 0, 0, $szer, $wys, $s_org, $w_org); 

  imagedestroy($org); if(substr($nazwa, -4, 4) == '.jpg' || substr($nazwa, -4, 4) == 'jpeg' || substr($nazwa, -4, 4) == 'JPEG' || substr($nazwa, -4, 4) == '.JPG')

{

imagejpeg($min, ''.$folder.$mi.$nazwa.'', 100); 

}

elseif(substr($nazwa, -4, 4) == '.gif' || substr($nazwa, -4, 4) == '.GIF')

{

imagegif($min, ''.$folder.$mi.$nazwa.''); 

}

  imagedestroy($min); 

}


if ($_SESSION['admin']) {

//Header

require 'php/header.php';


// Tre�� strony

require 'php/tresc.php';


// Stopka strony

require 'php/foter.php?>

W czym kryje się błąd? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi :wink:


(system) #2

Zamień koniec z:

// Stopka strony

require 'php/foter.php?>

na:

// Stopka strony

require 'php/foter.php';

?>

:slight_smile:


(Tranzit2) #3

Po zamienieniu niestety występuje nadal ten sam błąd :frowning:


(Thmastercz) #4

bo musisz na koncu po require 'php/foter.php'; postawic klamerke }


(Tranzit2) #5

Klamerka także nic nie dała :frowning:


(Thmastercz) #6

a pokaz kod footer.php


(mrbungle) #7

dziizas... a można czasem zastosować jakieś formatowanie kodu? nie wiem jak dla Ciebie ale to jest mało przejrzyste i stosowanie czasem ENTERów naprawde dużo nie kosztuje - zaledwie 2 bajty :expressionless:

podobnie jak Thunders obstawiałbym apostrof i klamre - ogolnie taki błąd jak sie pojawia to zykle (w 100% z którymi miałem doczynienia) to niezamknięta klamra jakiejś sekcji


(Szeszek1992) #8
if ($_SESSION['admin']) {

  //Header

  require 'php/header.php';


  // Tre�� strony

  require 'php/tresc.php';


  // Stopka strony

  require 'php/foter.php';}?>

Brakowało apostrofa, średnika i zamknięcia klamerki :wink: