[PHP] Pętla for

echo (" Moc KM: " . for ($i=0; $i<=$kmtuning; $i++) { echo (""); } ."
");

[/code]
  1. Czy mogę w inicjacji pętli for wykorzystać drugą zmienną (chodzi o to, aby wykonywać instrukcje, dopóki wartość zmiennej $i nie wyniesie tyle samo co $kmtuning)?

  2. Można zagnieżdżać instrukcje echo(), jeśli ta druga funkcja znajdzie się w pętli (jak w przykładzie)?

echo ("Moc KM: ");

for ($i=0; $i<=$kmtuning; $i++)

 echo ("");

echo ("
");[/code]

Rozumie, że nie można zagnieżdżać tych instrukcji? Ok, dzięki.

zagnieżdżać tak jak próbujesz nie możesz, ale można się ograniczyć do jednego wywołania echo z użyciem zmiennej:

$s = 'Moc KM: ';$i=0; $i=$kmtuning; $i++)$s .= '';$s.'; [/code]