PHP pobranie części stringa


(Grzelix) #1

Chodzi o pobranie stringa pasującego do wzorca z większego stringa np:

"Ala ma kota" chcę pobrać słowa "ma" - znaleźć mogę za pomocą wyrażenie regularnego ale nie go pobrać (albo po prostu nie wiem jak)

mogę też je usunąć i wtedy porównywać te stringi które się różnią tylko tym słowem ale też nie wiem jak wyłuskać to słowo ze stringa

Jakieś wskazówki brak mi już pomysłów.


(Damgora) #2

preg_match albo preg_match_all

pasujące ciągi zapiszą się do tablicy, podanej jako trzeci argument.

w przypadku preg_match wystarczy odczytać jej wartość z indeksu równego 0 (np. match[0])

przy preg_match_all strukturę tablicy (wielowymiarowej) ustalasz przez flagi http://php.net/manual/en/function.preg-match-all.php