[PHP] Polskie znaki w bazie danych i brak wyników w SELECT

Siemka, mam pytanko, stosuję to zapytanie:

$sql="SELECT tytul,opis,cena,miasto,ulica,dat,dataw,rodzaj FROM oglosz WHERE rodzaj = 'Sprzedaż'";

i nie wyświetla mi żadnego wyniku mimo że w bazie są rekordy które mają rodzaj Sprzedaż. Jeśli w bazie zmienię to pole na takie bez polskiej litery i zastosuje to zapytanie:

$sql="SELECT tytul,opis,cena,miasto,ulica,dat,dataw,rodzaj FROM oglosz WHERE rodzaj = 'Sprzedaz'";

To pokaże mi ten rekord w którym zmieniłem te dane. Co zrobić żeby uwzględniło zapytanie polską literę?

Stosować tę samą stronę kodowa w bazie i w skrypcie PHP. Jeśli jednak muszą być różne konwertować np funkcją iconv

Przyjrzyj się poleceniom:

setlocale np setlocale(LC_ALL, ‘pl_PL.utf8’)

iconv np iconv(‘WINDOWS-1250’, ‘UTF-8’,‘Sprzedaż’)

Wywal wszystko z tabel i zmień kodowanie w bazie na utf8_polish_ci.

Pozdrawiam!

Warto także tuż po połączeniu z bazą (MySQL bo nie wiem jak te zapytania wyglądają dla innych baz) a przed wyborem bazy danych dopisać coś takiego

mysql_query('SET character_set_connection=utf8');

mysql_query('SET character_set_client=utf8');

mysql_query('SET character_set_results=utf8');

mysql_query('set names utf8;');

przykład jest dla ustawienia utf8 (oczywiście musi być, a przynajmniej powinna być, spełniona także zależność jaką podał powyżej MietekN ).

Na serwerze jest tak ustawione:

#System kodowania znaków dla MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)

System porównań dla połączenia MySQL: utf8_polish_ci

a w skrypcie php po podłączeniu do bazy danych dałem kod:

mysql_query("SET NAMES utf8");

mysql_query("SET CHARACTER SET utf8_unicode_ci");

mysql_query("SET collation_connection = utf8_polish_ci")

Coś zmienić?