[PHP] problem z CURL


(Pj) #1

Witam, mam problem z pobraniem kanału http://www.szczecinianierazem.org/feed/ CURLem - sprawdziłem już kilkanaście konfiguracji CURL-a i nie działa - jak zdiagnozować problem ?

Kawałek kodu

$timeout = 5;

	$c = curl_init();

  curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);

  curl_setopt($c, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_val);

  curl_setopt($c, CURLOPT_TIMEOUT, $timeout);

  curl_setopt($c, CURLOPT_HEADER, true);

  //curl_setopt($c, CURLINFO_HEADER_OUT, true);

  //curl_setopt($c, CURLOPT_NOBODY, true);

  curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

  curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

  curl_setopt($c, CURLOPT_USERAGENT, "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1");

  curl_setopt($c, CURLOPT_ENCODING, 'gzip, deflate');

  $headers = array('Accept-Language: pl,en-us;q=0.7,en;q=0.3',

           'Accept-Charset: ISO-8859-2,utf-8;q=0.7,*;q=0.7');

  curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

  curl_setopt($c, CURLOPT_COOKIESESSION, 1);

	curl_setopt($c, CURLOPT_VERBOSE, 1);

  curl_setopt($c, CURLOPT_COOKIEFILE,'cookie.txt');

  curl_setopt($c, CURLOPT_COOKIEJAR,'cookie.txt');

  curl_setopt($c, CURLOPT_REFERER, 'http://youbookmarks.com/reader/');

  if(substr($url,0,5) == 'https')

  {

  curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);

  curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);

  }

  $danerss = curl_exec($c);

  curl_close ($c);

-- Dodane 27.08.2012 (Pn) 21:24 --

Problem chyba rozwiązany - wrzuciłem kod na inny serwer i działa bez problemu.

Prawdopodobnie zablokowali hosta, na którym na co dzień działa robot.