[PHP] Problem z edyją newsów

Chciałbym edytowav newsa w tym samym pliku. Co mam poprawić ???

if ($akcja == "edytuj"){

    // połączenie do bazy

    $a=mysql_connect($dbhost, $dblogin, $dbpass) or

        die("Nie można się połączyć: " . mysql_error());

    mysql_select_db($db);


    $query="SELECT * FROM news WHERE news_id=".$id."";


    $result=mysql_query($query)

    or die (mysql_error());


    while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

        extract($row);

        echo "

| TYTUŁ | |
| TREŚĆ |
| “.$news_tresc.” |
| AUTOR | |
| |

"; } } [/code]

script_name zastąp

$_SERVER['PHP_SELF']

lub nazwą tego pliku .

Zrób sobie u góry warunek, by sprawdzał, czy formularz został wysłany -

jeżeli wszystkie pola wypełnione - wyślij zapytanie do bazy z update ;]

W przeciwnym wypadku - pokaż formularz :smiley:

Złączono Posty : 18.01.2007 (Czw) 9:56

przykładowe uaktualnianie:

$lins=mysql_query(‘UPDATE news SET temat = "’.$_POST[‘temat’].’", autor = “’.$_POST[‘autor’].’”, tresc = “’.$_POST[‘tresc’].’”, data = “’.$_POST[‘data’].’” WHERE news_id LIKE “’.$id.’”’) or die ("Błąd w zapytaniu! ".mysql_error());

btw. dodaj jeszcze metodę wysyłania formularza ;]

(na post of course :wink: )

Nie rozumiem za bardzo.