[PHP]Problem z koszykiem


(Marcinkowska J) #1

(Cysioland) #2

Musisz dodać do tabeli kolumnę i ustawić ją jako PRIMARY KEY AUTO INCREMENT NOT NULL