[PHP] Problem z połączeniem się z bazą danych


(niesuszek) #1

Witam. Podsyłam skrypt php:

 

 

W czym jest rzecz?


(Copycona) #2

Podaj obszerniejszy opis problemu. W którym miejscu kod przestaje działać zgodnie z oczekiwaniem, i jak powinno być. Czy wyświetlane są jakieś błędy/ostrzeżenia/notice? Może mysql_error() wyświetla coś ciekawego?


(niesuszek) #3

Zatrzymuje się na $zapytanie=mysql_create_db("$baza"); i dalej nic nie wyświetla. Nie wyświetla żadnych błędów/ostrzeżeń/notice.


(Copycona) #4

mysql_create_db() tworzy nową bazę i zwraca wartość logiczną informującą, czy operacja się udała. Ta funkcja nie zwraca treści zapytania do wykonania. Nie ma sensu więc na jej wyniku wykonywać mysql_query().

Poza tym,

(pomijając kwestię, że całe mysql_ jest aktualnie deprecated).


(niesuszek) #5

Ok, po Twojej wypowiedzi zagłębiłem się w temat PDO, ale robiąc w poniższy sposób i tak coś nie działa.

$host = 'mysql.cba.pl';
  $user = 'xxx';
  $pass = 'xxx';
  $base = 'testowa';
  try {
    $baza = new PDO('mysql:host='.$host.'; dbname='.$base.'; charset=utf8', $user, $pass);
  } catch(PDOException $err) {
    exit('Blad polaczenia z baza danych: '.$err->getMessage();
  }