[PHP] Problem ze skryptem rejestracyjnym


(Ryan370z) #1
<?

     session_start();   

     mysql_connect ("mysql.cba.pl", "omegaforce", "killer565");

     mysql_select_db("omegaforce_c0_pl");

     $pass=$_POST['Pass'];

     $login=$_POST['Nick'];

     $password2=md5($pass);

     $password=strtr($pass , "#!@$%^&*()-=_+{}][\":;'><,.?`~/*\||" , "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa");

     $login2=strtr($login , "#!@$%^&*()-=_+{}][\":;'><,.?`~/*\||" , "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa");

     if($pass!=$password || $login!=$login2)

     echo('');

     $sql="SELECT * FORM `users` WHERE login='".$_POST['Nick']."' OR mail='".$_POST['mail']."'";

     $haslo=mysql_fetch_row($sql);

     if (!($haslo[0])) echo (''); # BŁĄD

     else

     {

      if ($haslo[0] != $password2) echo ('');

     }

     if(($haslo[0]) && ($password2))

     {

     if($haslo[0] == $password2)

     {

     $_SESSION['logged']= true;

     $_SESSION['user']= $_POST['Nick'];

     $Q = mysql_query('SELECT `kasa`,`sila`,`zrecznosc`, `celnosc`, `refleks`, `top`, `arena`, `bron`, `rekawice`, `helm`, `buty`, `kamizelka`, `tarcza`, `lvl` FROM `users` WHERE `login` = "'.$_SESSION['user'].'"');

     $dane = mysql_fetch_row($Q);

     echo('Przejdź tu, aby grać: ');

     }

     }[/code]

W linijce przy której jest komentarz #BŁĄD jest problem, gdyż nie działa część odpowiadająca za sprawdzanie, czy konto o podanym e-mailu lub nicku istnieje.


(Damgora) #2

SELECT FROM


#3

Ry4n370z , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(Ryan370z) #4

Hm ja u siebie mam FROM a nie FORM. Nie miałem tego więc coś się wkradło.

<?

     $connect=mysql_connect("mysql.cba.pl", "omegaforce", "killer565" );

     mysql_select_db("omegaforce_c0_pl");     

     $pass=$_POST['Pass'];

     $login=$_POST['Nick'];

     $password=strtr($pass , "#!@$%^&*()-=_+{}][\":;'><,.?`~/*\||" , "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa");

     $login2=strtr($login , "#!@$%^&*()-=_+{}][\":;'><,.?`~/*\||" , "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa");

     if($pass!=$password || $login!=$login2)

     echo('');

     else 

     {

     $sql= mysql_fetch_row("SELECT * FROM 'users' WHERE login='".$_POST['Nick']."' OR mail='".$_POST['mail']."');

     if ($sql) 

     echo('')

     else

     {

      if(!($_POST['Nick'] && $_POST['Pass'] && $_POST['Repeat'] && $_POST['mail']))

      echo('');

      elseif($_POST['Pass'] != $_POST['Repeat'])

       echo('');

      else

      { 

      $Pass=$_POST['Pass'];

      $md5= md5($Pass);

      $sql2="INSERT INTO `users` (`login`, `pass`, `mail`, `kasa`, `sila`, `zrecznosc`, `celnosc`, `refleks`, `top`, `arena` ,`bron`, `rekawice`, `helm`, `buty`, `kamizelka`, `tarcza`, `lvl`) VALUES ('".$_POST['Nick']."', '$md5', '".$_POST['mail']."', '1000', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1')";

      $query= mysql_query($sql2);

      echo('');

      }

     }

     }

     echo('');

     echo(' ');

     echo('');

     echo('');

     echo('');

     echo('');

     echo('');

     echo('');

     echo('');

     echo('');

   ?>[/code]

Tutaj jest dobrze.


(Damgora) #5

tu jest błąd - ta funkcja nie przyjmuje zapytania jako argument tylko jego wynik


(Ryan370z) #6

?? Czyli jak powinno wygląd poprawiony wiersz? Usunąć te dwa cudzysłowia w nawiasach?

$sql= mysql_fetch_row(SELECT * FROM 'users' WHERE login='".$_POST['Nick']."' OR mail='".$_POST['mail']."');

(Damgora) #7
$sql= mysql_fetch_row(mysql_query("SELECT * FROM 'users' WHERE login='".$_POST['Nick']."' OR mail='".$_POST['mail']."'"));

na przykład tak


(Ryan370z) #8

Ok, wkleiłem twoją propozycję. Teraz jest bląd w linijce 44, czyli tu:

$sql= mysql_fetch_row(mysql_query("SELECT * FROM 'users' WHERE login='".$_POST['Nick']."' OR mail='".$_POST['mail']."'));

     if ($sql[0]) 

     echo(''); # error[/code]

echo to jedyna instrukcja znajdująca się po instrukcjii if.


(Damgora) #9

nie zauważyłem niedomkniętego ciągu na samym końcu (dalej ta sama linijka) - poprawiłem poprzedni post

dopisz brakujący "


(Ryan370z) #10

Działą ale teraz jest taki problem, że niezaleznie czy wpiszę po raz 5 te same dane czy inne, nowe to zawsze pisze że konto zostało utworzone.