PHP - przesuwanie elementów w bazie danych


(Kukicola) #1

Witam!

Chciałem napisać skrypt który będzie przesuwał elementy w bazie danych. Tak więc mamy tabelę "menu" i w mniej pole "position" ale mój skrypt nie bardzo chce chodzić:

function up($id) {

								$query="SELECT * FROM menu WHERE id='".$id."' LIMIT 1";

								$result=mysql_query($query);

								$pozycja = mysql_result($result,0,"position");

								$query="SELECT * FROM menu WHERE position<'".$id."' ORDER BY position DESC LIMIT 1";

								$result=mysql_query($query);

								$ilosc = mysql_num_rows($result);

								if($ilosc == 0) {

									error("Nie można przesunąć!");

									show_form();

									show_menu();

								} else {

									$id2 = mysql_result($result,0,"id");

									$pozycja2 = mysql_result($result,0,"position");

									$query = "UPDATE menu SET `position`=".$pozycja2." WHERE id=".$id;

									$result=mysql_query($query);

									$query = "UPDATE menu SET `position`=".$pozycja." WHERE id=".$id2;

									$result=mysql_query($query);

									ok("Przesunięto!");

									show_form();

									show_menu();

									}

							}							function down() {

								$query="SELECT * FROM menu WHERE id='".addslashes($_GET['id'])."' LIMIT 1";

								$result=mysql_query($query);

								$pozycja = mysql_result($result,0,"position");

								$query="SELECT * FROM menu WHERE position>'".$pozycja."' ORDER BY position ASC LIMIT 1";

								$result=mysql_query($query);

								$ilosc = mysql_num_rows($result);

								if($ilosc == 0) {

									error("Nie można przesunąć!");

									show_form();

									show_menu();

								} else {

									$id = mysql_result($result,0,"id");

									up($id);

									}

							}

I wywołanie funkcji:

if(addslashes($_GET['action']) == "up") up(addslashes($_GET['id']));

												  else if(addslashes($_GET['action']) == "down") down();

Proszę o pomoc.


(Drobok) #2
$query = "UPDATE menu SET `position`=".$pozycja2." WHERE id=".$id;

:stuck_out_tongue:


(Kukicola) #3

Wiem,że wyglada zabawnie ale wolałbym wiedzieć co z tym nie tak :slight_smile:


(Drobok) #4
$query = "UPDATE menu SET position='$pozycja2' WHERE id='$id'"; [/code]

To nie wyglądało śmiesznie tylko to był jeden wielki błąd. Jak przypisujesz do zmiennej to nie możesz korzystać w środku z cudzysłowia* bo wtedy przerywasz ciąg i dajesz złe zapytanie.

Btw

[code]$query=“SELECT * FROM menu WHERE position<’”.$id."’ ORDER BY position DESC LIMIT 1";
:stuck_out_tongue:

$query="SELECT * FROM menu WHERE position<'$id' ORDER BY position DESC LIMIT 1"; [/code]

Tak masz praktycznie wszędzie. Przy każdym query


(Kukicola) #5

Ta zmiana nic nie poprawiło, dalej działa jak działało czyli albo nie zmienia pozycji albo zmienia zupełnie inaczej niż powinno


(Drobok) #6

Ogólnie przy pobieraniu wg cb ja zrobiłbym coś w stylu.

$idm=$id--;$idp=$id++;$query=mysql_query("UPDATE menu SET id='0' WHERE id='$id'")$query=mysql_query("UPDATE menu SET id='$idm' WHERE id='$idp'")$query=mysql_query("UPDATE menu SET id='$idp' WHERE id='0'") [/code]Czyli wymieniamy id tego wyżej i tego co chcemy dać na jego miejsce. Ogólnie wg mnie takie coś jak pozycja mija się z celem. Lecz ja nie mam takiego doświadczenia w mysql bym mógł powiedzieć, że to akurat będzie działać ;]

(Kukicola) #7

Id wolałbym nie zmieniać, tylko jednak wymieniać ich pozycje

Dodane 26.04.2011 (Wt) 15:19

Dobra juz sobie poradziłem. Zamiast:

$query="SELECT * FROM menu WHERE position<'".$id."' ORDER BY position DESC LIMIT 1";

Miałobyć:

$query="SELECT * FROM menu WHERE position<'".$pozycja."' ORDER BY position DESC LIMIT 1";

Głupi błąd


(Drobok) #8

Jeśli chcesz zmieniać pozycję, musisz sobie określić jakiś format którym to zrobisz, mając np robisz to na takiej samej zasadzie jak ja ci podałem.

Ja bym spróbował coś takiego:

$zm=mysql_query("SELECT 'position' FROM menu WHERE id='$id'");$zm2=$zm+1;mysql_query("UPDATE menu SET position='$zm2' WHERE position='$zm'") [/code]