[PHP]Sesje do przenoszenia ciagów string wykonaneg skryptu


(userrpl) #1

Czesć.

Czy prawidłową praktyką jest przenoszenie ciągów tekstowych wyniku wykonanego skryptu. Powiedzmy, że mam skrypt logujący użytkownika, jeżeli użytkownik źle wpisze dane to, $_SESSION[‘warring_login’] przypisze ostrzeżenie o nieprawidłowości danych.

if($found  0) {//mysqli_num_rows  = $result-fetch_assoc();// pobranie id, login - użytkownika $_SESSION['uid'] = $return['id']; $_SESSION['username'] = $return['login'];    header("Location: index.php");else {  ['warning_login'] = 'Nie ma takiego użytkownika';    header("Location:index.php"); }[/code]Czy jest to dobre rozwiązanie na przeniesienie tego typu danych między stroną, a skryptem?

(matiit) #2

Tak, nie jest to jakaś barbarzyńska technika.

Jednak - stać Cię na więcej! :slight_smile:

$_SESSION['warning_login'] = 'Nie ma takiego użytkownika';

W tej linijce jest błąd, ale stylistyczny i architektoniczny :slight_smile:

‘Nie ma takiego użytkownika’ to powinna być jakaś stała zapisana w konfiguracji.


(userrpl) #3

W sumie, to jest myśl definiowanie stałych :). Natomiast jest jakiś etyczny limit tworzenia sesji do takich zadań?. Bardzo dobrze buduje mi się strony używając sesji, ale coś zbyt łatwo mi to idzie :slight_smile: i dlatego zastanawiam się, czy nie podzielić używania sesji ze zmiennymi globalnymi.


(matiit) #4

Sory za spóźnioną odpowiedź.

Ogólnie wiadomości w sesji sprawdzają się świetnie dla “jednorazowych” wiadomości. Np. “Poprawnie dodano użytkownika”. Do błędów walidacji, do jednorazowych kodów itd.

Po to są właśnie sesje :slight_smile:

Żeby jednak było ładnie - napisz swoją klasę do obsługi sesji.

Aby zadbać o usuwanie wiadomości po jednorazowym wyświetleniu, do pobierania wiadomości z sesji, do ustawiania, do sprawdzania czy są ustawione itd.