[PHP]sesje. Problem z nazwą pliku, Zapamiętanie nazwy ostat


(felixik) #1

Witam, mam formularz do uploadu plików i potrzebuje zapisać w sesji nazwę pliku ładowanego, która jest w zmiennej $plik_nazwa a potem w innym pliku tą nazwę odczytać. Do niedawna

session_register();

spisywało się świetnie, ale teraz muszę to zmienić z racji aktualizacji wersji PHP do 5.3 w firmie hostingowej i nie wiem jak to zapisać z wykorzystaniem $_SESSION[]. Zechciałby ktoś pomóc? formularz:

dodaj_dokument.php:

<?php


  session_start();


  $_SESSION['plik']=$plik_nazwa;

  if(isset($_SESSION['plik'])) { echo 'działa';} else { echo 'nie działa'; }

  $a = var_dump(plik_nazwa);  $dozwolone = array (mp4, avi, wmv, mp3, wav, wma, doc, docx, pdf, rar, zip);


  $plik_tmp = $_FILES['plik']['tmp_name'];

  $plik_nazwa = $_FILES['plik']['name'];

  $plik_rozmiar = $_FILES['plik']['size'];


  $roz = end(explode(".", $plik_nazwa));


  $tab = explode('.', $plik_nazwa);

  for($i=0; $i<=count($tab)-2; $i++){

  $nazwa .= $tab[$i];

  }


  $plik_nazwa = strtolower($plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("ż","z",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("ą","a",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("Ľ","z",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("ę","e",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("ł","l",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("Ł","L",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("ś","s",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("ń","n",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("ć","c",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace("ó","o",$plik_nazwa);

  $plik_nazwa = str_replace(" ", "_",$plik_nazwa);


  if (empty($plik_nazwa))

  {echo 'dalsze instrukcje';

  die();

  }


  if (in_array($roz, $dozwolone))

  {

  if(is_uploaded_file($plik_tmp))

  {

  if(move_uploaded_file($plik_tmp, "data/files/$plik_nazwa"))

  {

  echo 'dalsze instrukcje';

  }

  else

  {

  echo 'Wystąpił problem z przesyłaniem pliku. Spróbuj ponownie poĽniej
Powrót do uploadu';

  }

  }

  else

  {

  echo "Plik nie zostal przeslany";

  echo "BŁˇD! Powrót do uploadu";

  }

  }

  else

  {

  echo 'dalsze instrukcje';

  }


  ?>


[/code]

(ra-v) #2

Z tego co widzę

['plik']=$plik_nazwa;[/code]

Tu będzie ostrzeżenie o niezadeklarowanej zmiennej. Tym samym pole 'plik' będzie puste. Więc to trzeba wyrzucić.I niżej powinno być tak


[code=php]if(!empty($_FILES['plik']['name'])){$plik_tmp = $_FILES['plik']['tmp_name'];$_SESSION['plik'] = $plik_nazwa = $_FILES['plik']['name'];// dalsza część kodu obsługującego upload

(felixik) #3

Zrobiłem tak:

function get($name)

{

if (isset($_SESSION[$name])

return $_SESSION[$name];

else return false;

}

Efekt:

Parse error: syntax error, unexpected T_RETURN in ..../inc/about.mdu on line 9

Pomoże ktoś?


(Copycona) #4