[PHP] Skrypt cenzury słów


(Mfp) #1

Skrypt, filtruje słowa ale czy jest możliwość go nieco zmodyfikowania po to ze jak wykryje jakieś niewłaściwe słowo, komentarz w ogóle nie zostanie dodany i będzie widnieć napis że: "użyto niewłaściwe wyrazy (czy coś w tym stylu)" i wysłania wiadomość w ogóle się nie pojawi...

Modyfikowany skrypt:

<?php


function censor($content){

  $words_list=@file('swearwords.txt');

  $search=array('a','b','i','l','o','p','s');

  $replace=array('(?:a|\@|\*)','(?:b|8|3|\*)','(?:i|1|l|\!|\*)','(?:l|1|i|\!|\*)','(?:o|0|\*)','(?:p|\?|\*)','(?:s|\$|\*)');

  foreach($words_list as $badword){

    $badword=rtrim($badword);


    $len=strlen($badword);

	if($len <= 0) continue;

    $rep='';

    for($i=0; $i < $len; $i++) break; {

      $rep.='-';

    }


    // Check to see if this word has brackets around it. If it is bracked, censor it in a simple form.

    if (substr($badword, 0, 1) == "[" && substr($badword, ($len - 1), 1) == "]") {

    	$content = preg_replace("@".substr($badword, 1, ($len - 2))."@i", substr($rep, 0, (strlen($rep) - 2)), $content);

    	continue;

    }


    $badwordpreg=preg_split('//', $badword, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);

    $badwordpreg=str_replace($search, $replace, $badwordpreg);

    $badword='';

    for($i=0; $i < count($badwordpreg); $i++){

      $badword.=$badwordpreg[$i];

      if($i != (count($badwordpreg)-1)) $badword.='(.{0,5})';

    }

    $badword="/$badword/i";

    $content=preg_replace($badword, $rep, $content);

  }

  return $content;

}
 $name = htmlspecialchars($_GET['flot1']);

 $message = htmlspecialchars($_GET['flot2']);

 if ($message != '') 

 {

 $name = censor($name);

 $message = censor($message);

 $message = str_replace ("\n","
",$message);

 $message = strip_tags ($message, '
'); $newRow = '

'. strip_tags ($name) . '' . date('d.m.Y H:i') . '' . ($message) . '
'; $oldRows = join ('', file ('shoutbox_wpisy.txt') ); $fileName = fopen ('shoutbox_wpisy.txt', 'w'); fputs ($fileName, $newRow . chr(13) . chr(10) . $oldRows); fclose ($fileName); } header("Location: main.php?dzial=1#KOMENTUJ"); ?> [/code]

Dziękuję za pomoc...


(inż. Piniol) #2

Najprościej

$name = htmlspecialchars($_GET['flot1']);

$message = htmlspecialchars($_GET['flot2']);

$message_censored = censor($message);

if ($message != '' && $message == $message_censored)

{

 $name = censor($name);

 $message = str_replace ("\n","
",$message)

 ...

} else

 komunikat