Php - skrypt logowania wymaga odświeżenia


(stanek.94) #1

(ra-v) #2

Skrypt tworzący bazę odpalasz tylko raz.

W logowaniu cały warunek if($_POST[‘send’]==1) trzeba przenieść na samą górę tuż pod session_start();

Zamiats htmlspecialchars lepiej użyć mysql_real_escape_string.