[php][smarty] Wyświetlanie zmiennych z tablicy


(system) #1

Witam,

mam następujący kod:

plik index.php

$query = "SELECT * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT $max_items";

$result = mysql_query ($query);


$tablica = array();

while($row=mysql_fetch_assoc ($result))

{

$id = $row['id'];

$title = $row['title'];

$date = $row['date'];

$img = $row['img'];

$text = $row['text'];

$author = $row['author'];


$tablica[] = 'jakis tekst '.$id.'.'.$title.'.'.$date.'.'.$img.'.'.$text.'.'.$author.' jakis tekst
';

}

$aproject -> assign('tablica', $tablica);

plik index.tpl

{foreach from=$tablica item="news"}

{$news}

{/foreach}

{$news}

wyświetla całą zawartość tablicy w jednym wierszu, co muszę zrobić abym mógł wyświetlić z tej tablicy np. samą zmienną

$author

?

Pozdrawiam


(L337 Crew) #2

W pliku php:

<?php= " * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT $max_items";    $result = mysql_query($query);