[PHP]Sprawdzenie maxymalnego numeru pliku z folderu

Mam folder z plikami txt o nazwach np. 1.txt 2.txt itd. Chcę sprawdzić jaki numer jest największy.

$alfa = 1;


while(!$test){

$plik = "$alfa.txt";

$test = file_exists($plik);

if (!$test){

$alfa = $alfa+1;

}

else {

$alfa = $alfa;

}

}

Ktoś wie jak to naprawić?

Ile masz tych folderów?

Zamykaj połączenie z plikiem

jest foleder /news w którym są pliki php np. z tym skryptem a w /news/news/ są pliki txt z newsami

No ale ile jest tych plików?

http://pl.php.net/set_time_limit

masz tu funkcje.

Można tak:

<?php

$alfa = 1;

$test = true;


while($test == true){

$plik = "$alfa.txt";

$test = file_exists($plik);

if ($test == true){

$alfa = $alfa+1;

}

else {

$alfa = $alfa;

};

};

$alfa = $alfa-1;

echo("$alfa");

?>

Czytanie ze zrozumieniem :smiley: O to chodzi, że się będzie zwiększał i skrypt sam ma to ,wykryć".

Może pobieraj nazwy plików do tablicy, posortuj i wyciągnij największy numer.

file_exists() jest dość powolną funkcją, znacznie prościej i szybciej będzie do tego użyć funkcji scandir() i sprawdzić otrzymaną tablicę

dzięx już mam

Czytanie ze zrozumieniem skrypt nie działał bo został przekroczony limit czasu na wykonanie skryptu, mogło to być spowodowane za dużą ilością katalogów w folderze.