[PHP+SQL] jak wykonać zapytanie z dwóch tabel


(Surmapiotr) #1

Witam

Mam problem z pewnym zapytaniem

Mam tabele klienci oraz pokoje

i teraz chciałbym z listy rozwijanej wybrać klienta, następnie z listy pokój i pokazać to w bazie.

nie wiem jak zrobić listę rozwijaną z bazy oraz jak to dodać to jeden tabeli, bo pokazać umiem.


(Mathew) #2

pętla i dodawanie nowych opcji :slight_smile:


(Surmapiotr) #3

a możesz podać przykład takiej pętli?


(Mathew) #4

Prosto z jednego z moich skryptów, oczywiście przed tym musisz wykonać zapytanie do MySQL

while($kategorie_row = mysql_fetch_row($kategorie_rezultat_0)){

$options .= ''. $kategorie_row[1] .'';

}

(Surmapiotr) #5

no ok, to jest lista rozwijana, i powiedzmy ze mam takie 2, na pierwszej liście wybieram klienta xyz, na drugiej liście apartament.

i teraz jak to dodać do tabelki rezerwacje gdzie będą tylko kolumna imię i pokój

INSERT INTO rezerwacje SET imie=$imie , pokoj=$pokoj

Tu zaczyna się problem