PHP szukanie w stringu kilku <br /> i zamiana na "\n"


(pain3hp) #1

Jak przeszukać string czy obok siebie jest kilka "

", i ile by ich nie było to należy je zamienić na "\n" tyle że str_replace("

","\n",string) zamieni wszystkie "

" na "\n" a chcę żeby w stringu był max jeden "\n".


(Drobok) #2

Może:

preg_replace('%^(
)+%","\n",string);

@down, rzeczywiście :slight_smile:


(Copycona) #3

(pain3hp) #4

@177 Zajebiście, dzięki, akurat w tym przypadku na pewno są tylko