[PHP]Tworzenie "master page", ustawianie odnośników src,href


(system) #1

Witam, przerabiam stronę www, w której dołączenia (include,require) są ustawione na sztywno do domeny w internecie (include "domena.com/plik.php"), a nie do wewnętrznych odnośników. Chcę je wszystkie ustawić tak, aby można było ładnie wpisać:

index.php

define('ROOT', getcwd());

require_once ROOT . '/config_new.php';

Następnie dołączane pliki będę pobierały ścieżkę od katalogu, w którym znajduje się index.php, plik o dwa katalogi niżej dalej będzie dołączał pliki sposobem

require_once ROOT . '/config.php';

Jednak interesuje mnie jak załatwić sprawę odnośników do obrazków, tła i innych stron(href i src). Jak je ustawić, żeby też były pobierane od katalogu z plikiem index.php? Załóżmy, że ta linijka kodu jest w folderze z index.php oraz w folderze podrzędnym 2 poziomy niżej:

strzalka_zaloguj.jpg
strzalka_zaloguj.jpg[/code]