[PHP]Tworzenie miniaturek


(master of disaster) #1

Witam!

Mam folder gallery, a w nim foldery 1,2,3(...) itp, a w tych folderach są zdjęcia...

Chciałbym teraz, aby skrypt w każdym folderze(1,2,3) utworzył miniaturki ze zdjęć (dobrze by było jakby jeszcze w dodatkowym folderze np. thumbs).

Oto skrypt do tworzenia miniaturki:


(Szeszek1992) #2

Dlaczego najpierw wywołujesz funkcję, a dopiero potem ją deklarujesz? W dodatku w pętli?


(master of disaster) #3

Faktycznie sory mój błąd..

Ale zrobiłem teraz tak:


(Szeszek1992) #4

Na tę chwilę mogę powiedzieć Ci, dlaczego nic nie działało.

<?php


  $d = dir("1");


  function cropImage($nw, $nh, $source, $stype, $dest) 

	{

    $size = getimagesize($source);

    $w = $size[0];

    $h = $size[1];

    switch($stype) {

      case 'gif':

      $simg = imagecreatefromgif($source);

      break;

      case 'jpg':

      $simg = imagecreatefromjpeg($source);

      break;

      case 'png':

      $simg = imagecreatefrompng($source);

      break;

    }

	}

  while (false !== ($entry = $d->read())) {

  cropImage(100, 90, '$d/$entry', 'jpg', '$d/thumbs/$entry');

    $dimg = imagecreatetruecolor($nw, $nh);

    $wm = $w/$nw;

    $hm = $h/$nh;

    $h_height = $nh/2;

    $w_height = $nw/2;

    if($w> $h) {

      $adjusted_width = $w / $hm;

      $half_width = $adjusted_width / 2;

      $int_width = $half_width - $w_height;

      imagecopyresampled($dimg,$simg,-$int_width,0,0,0,$adjusted_width,$nh,$w,$h);

    } elseif(($w <$h) || ($w == $h)) {

      $adjusted_height = $h / $wm;

      $half_height = $adjusted_height / 2;

      $int_height = $half_height - $h_height;

      imagecopyresampled($dimg,$simg,0,-$int_height,0,0,$nw,$adjusted_height,$w,$h);

    } else {

      imagecopyresampled($dimg,$simg,0,0,0,0,$nw,$nh,$w,$h);

    }

    imagejpeg($dimg,$dest,100);

  }


  $d->close();

  ?>

Nie w tym co trzeba miejscu zamknąłeś deklarację funkcji;)


(master of disaster) #5

Pokazały mi się te błędy tyle razy ile obrazków w folderze


(Szeszek1992) #6
<?php


  $d = dir("images");


  function cropImage($nw, $nh, $source, $stype, $dest) 

	{

    $size = getimagesize($source);

    $w = $size[0];

    $h = $size[1];

    switch($stype) {

      case 'gif':

      $simg = imagecreatefromgif($source);

      break;

      case 'jpg':

      $simg = imagecreatefromjpeg($source);

      break;

      case 'png':

      $simg = imagecreatefrompng($source);

      break;

    }

		$dimg = imagecreatetruecolor($nw, $nh);

    $wm = $w/$nw;

    $hm = $h/$nh;

    $h_height = $nh/2;

    $w_height = $nw/2;

    if($w> $h) {

      $adjusted_width = $w / $hm;

      $half_width = $adjusted_width / 2;

      $int_width = $half_width - $w_height;

      imagecopyresampled($dimg,$simg,-$int_width,0,0,0,$adjusted_width,$nh,$w,$h);

    } elseif(($w <$h) || ($w == $h)) {

      $wm=1;

			$adjusted_height = $h / $wm;

      $half_height = $adjusted_height / 2;

      $int_height = $half_height - $h_height;

      imagecopyresampled($dimg,$simg,0,-$int_height,0,0,$nw,$adjusted_height,$w,$h);

    } else {

      imagecopyresampled($dimg,$simg,0,0,0,0,$nw,$nh,$w,$h);

    }

    imagejpeg($dimg,$dest,100);

	}

  while (false !== ($entry = $d->read())) {

	if($entry!=='.' && $entry!=='..')

	{

	mkdir("images/".$entry."/thumbs");

	$e=dir("images/".$entry);

	while (false !== ($entry2 = $e->read())) {

	if($entry2!=='.' && $entry2!=='..' && !is_dir("images/".$entry."/".$entry2))

	{  cropImage(100, 90, "images/".$entry."/".$entry2, 'jpg', "images/".$entry."/thumbs/".$entry2);


  }}}}


  $d->close();

  ?>

Foldery ze zdjęciami trzymaj w folderze images.

PS. Zastanów się, co oznaczają te błędy i znajdź ich przyczynę w kodzie.

Powyższy skrypt działa tak jak chciałeś.


(master of disaster) #7

Dziękuje Bardzo :wink: