[PHP] Tworzenie obrazkowych linków w pętli :/

Witam, mam dziecinny problem, ale no cóż :confused:

<?php

$obraz=1;

while ($obraz==3)

{

echo "";

$obraz++;

}

?>[/code]

Obrazki mam ponumerowane o 1 do iluś tam. W a href linkiem jest np 2.jpg, ale w img src będzie to 2s.jpg. Nie wiem jak poukładać te cudzysłowy, tudzież apostrofy.

Dzięki, pzodro

ta pętla while się nie wykona ani razu! Miałeś chyba na myśli warunek $obraz<=3

Ale lepiej chyba z pętlą for:

for($obraz=1; $obraz<=3; $obraz++)echo '.$obraz.'.jpg" rel="lightbox[auto]" class="miniatura".$obraz.'s.jpg" alt="" width="100" height="70" /'; [/code]

No nie jestem zbytnio oblatany w kodzie, to prawda :wink: Ale teraz jest cacy, dziękóweczka i piona :wink:

Można także całkowicie ułatwić sobie zadanie…

<?php

$katalog = opendir ('foto/galeria_01/'); //ścieżka do katalogu ze zdjęciami

  $i=1;

  while ($plik = readdir ($katalog)) {

   if (ereg (".gif$|.jpg$", $plik)) { $zdjecia[$i++] = $plik; } // określenie typów plików, które mają być zliczone

  }

  closedir ($katalog);


$katalogmini = opendir ('foto/galeria_01/mini/'); //ścieżka do katalogu z miniaturami

  $i=1;

  while ($plik = readdir ($katalogmini)) {

   if (ereg (".gif$|.jpg$", $plik)) { $zdjeciamini[$i++] = $plik; } // określenie typów plików, które mają być zliczone (dla miniatur)

  }

  closedir ($katalogmini);


print "

Galeria zdjęć

"; //wyświetlenie gotowej “galerii” for ($i=1; $i<=count($zdjecia); $i++) { $nazwapliku = ‘foto/galeria_01/’ .$zdjecia[$i]; $nazwamini = ‘foto/galeria_01/mini/’ .$zdjeciamini[$i]; echo “"; //lightbox[galeria_01] <- może być ich więcej… echo " . $nazwamini."; } print "”; ? [/code]

Pozdrawiam.