[PHP] upload JPG zwracający link


(pain3hp) #1

Potrzebuję skryptu który wrzuci na serwer obrazek jpg z ograniczonym rozmiarem oraz zwróci mi linka do niego.

Dzięki


(ra-v) #2

Poczytaj z PHP o

  • $_FILES

  • move_uploaded_files()

  • filesize()

  • prawach dostępu do katalogu

I z dziedziny HTML

  • tag A

  • tag IMG (opcjonalnie)


(Grzesie K) #3

http://www.google.pl/search?q=php+uploa ... =firefox-a