[PHP] usuwanie pliku


(felixik) #1

Witam, jak w temacie. Napisałem skrypt dający możliwość usuwania plików z tym, że pliki nie chcą się usuwać. Za wszelkie pomysły będę wdzięczny

$akcja = $_GET['akcja'];

  if ($akcja == "usun_plik")

  {


  $dir="data/files/";  if (is_dir($dir)) {

  if ($dh = opendir($dir)) {

  while (($file = readdir($dh)) !== false) {

  if(($file_name!=".")&&($file_name!="..")) {


  $file_path = $dir.$file_name;

  $file_tab = array ($file_name, filesize($file_path)); //tablica z informacjami o jednym pliku [0] -> nazwa; [1] -> rozmiar

  array_push($files_tab, $file_tab); //dołączenie tablicy informacji o jednym pliku do tablicy wszystkich plików

  }

  }

  closedir($dh);

  }

  }


  $nazwa = $files_tab[$i][0];


  $plik = $_GET['plik'];

  if($plik == $nazwa)

  {

  unlink($nazwa);

  }


  }

(Drobok) #2

Co to ma w ogóle być ? Po co listujesz cały katalog, skoro chcesz usunąć plik ?

Listowanie powinna robić zupełnie inna część kodu. Używasz jakiegoś $i z kosmosu.

Usuwanie uzyskasz korzystając czegoś w deseń:

var str = $_GET['plik'];

unlink(str.replace(/^(?:\.\.\/)+/, ""));

Nie zapomnij nadać praw do pliku. Nie parsując zmiennej plik, user może usunąć ci z serwera wszystko do czego będzie znać ścieżkę :stuck_out_tongue: