[php] Utworzenie tabelki z danych zawartych w bazie danych

Witam. Jak na przykładzie tego kodu zrobić , aby dane które pobierze z tabelki wydatki_kategorie były wyświetlane w postaci tabelki id_kategorii a druga kolumna kategoria.

<?php


	$dbc = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'finanse');

	//$db = mysqli_select_db($dbc,'ksiozkorama' );

	$q = "select * from wydatki_kategorie";

	$wyniki = mysqli_query($dbc,$q);

	while ($r = mysqli_fetch_array($wyniki)){

		echo "
".$r[1]."";

	}


?>

W obecnej postacie wyświetla jedno pod drugim dane z tabeli wydatki_kategorie

| “.$r[‘id_kategorii’].” | “.$r[‘kategoria’].” |

[/code]

Chyba o to chodziło :slight_smile:

Jutro powiem, gdyż obecnie nie mam dostępu do tej bazy danych :slight_smile: Dzięki