[PHP] Wczytywanie danych / include


(Nkamil1555) #1

(Sitemaster) #2

A zmienne globalne włączone? jak nie, to nie będzie działało.

if (!isset($page)) 

{   

// $page="promocja";

// $page="aktualnosci";

$page="ofirmie";

}

na

if (!isset($_GET['page'])) {

$page='ofirmie';

}

else {

$page=$_GET['page']; //przydało by się też tutaj filtrowanie

}

(floyd) #3

Nie uwzględniłeś, że w zmiennej page nie są podane rozszerzenia plików (.php lub .htm czy też .html) i należy je dopisać aby móc inkludować pliki np. tak:

<?

If(!empty($_GET['page']))

{

$page=$_GET['page'].'.php';

include($page);

}

else

{

include('ofirmie.php');

}

?>

(Sitemaster) #4

Uwzględniłem, niżej kolega miał taki oto fragment

if (file_exists("include/$page.inc")) {

include "include/$page.inc";

}

...czyli rozszerzenia są .inc