[PHP] Wstawienie do zmiennej wartosci z adresu strony

Witam

Czy istnieje jakaś możliwość wstawienie do zmiennej wartości z adresu strony. Tzn. jeżeli mam zmienna $zmienna i adres index.php to adres strony był automatycznie wstawiany do zmiennej i zmienna przyjmowała wartość= index. Albo showphoto.php?id=40 to do zmiennej wczytywana była wartość showphoto.

Nie bardzo rozumiem co chcesz osiągnąć, ale zainteresuj się tablicami $_GET i $_SERVER :slight_smile:

<?php

basename( $_SERVER['SCRIPT_NAME'], '.php');

?>

jeżeli znasz rozszerzenie nazwy pliku, jeżeli nie, to możesz skorzystać z czegoś takiego

<?php

substr($_SERVER['SCRIPT_NAME'], 1, strrpos( $_SERVER['SCRIPT_NAME'], '.') -1 );

?>

Stokrotne dzięki o to właśnie mi chodziło. :slight_smile:

Vion , jeżeli skorzystałeś z drugiej wersji, to proszę skopiuj jeszcze raz, bo wprowadziłem drobną zmianę.