[PHP] wybór folderu i usunięcie z niego pliku


(felixik) #1

Witam, tworzę mały system archiwum, który umożliwiał będzie podgląd listy folderów i następnie wybór jednego z nich i wyświetlenie jego zawartości w postaci tabeli. Każdy element osobno może być usunięty. O ile teoretycznie wybór działa to usuwanie już nie bardzo. Zmienna dir po kliknięciu w submit zawiera ścieżkę w formie "archiwum/folder", pliki już usuwają się, ale dopiero wtedy gdy kliknę w formularzu submit (dwukrotnie).

Najpierw powstaje link index.php?akcja=pokaz_archiwum&usun=nazwapliku >>> SUBMIT >>> link: index.php?akcja=pokaz_archiwum >>>> wybór archiwum i SUBMIT >>>> wyświetlenie zawartości archiwum, w którym brak jest usuniętego pliku, czyli prawidłowe usunięcie.

Poniżej kod. Z góry dziękuję za wszelką pomoc

echo '';

  $dir = 'archiwum/';

  $src = $dir;

  $kat = $dir;

  $katalog = opendir($kat);

  while($kat = readdir($katalog)) {

  if(is_dir($src.$kat) && $kat != "." && $kat != "..") {

  $sort_kat[] = $kat;

  }

  }

  sort($sort_kat);

  echo '
 • '; echo' Wybierz folder, z którego chcesz zobaczyć archiwalne oferty '; while(list($key,$val) = each($sort_kat)) { $sciezka = $dir.$val; echo '
 • '.$val.''; } echo '
  '; echo ''; echo ''; $dirr = $_POST['folder']; echo $dirr; if ( $handle = opendir ( $dirr ) ) { while ( false !== ( $file = readdir ( $handle ) ) ) { if ( ( $file != '.' ) && ( $file != '..' ) ) { $files[] = $file; } } closedir ( $handle ); } if ( !empty ( $files ) ) { sort ( $files ); echo ' Pliki w aktualnie wybranym katalogu

| Nazwa pliku na serwerze | Plik | Usuń plik |
| '.$files[$i].' | '.$names[$i].' | $names[$i] |

'; } }[/code]

Z góry dziękuję za pomoc


(hoobert) #2

strasznie nieczytelny ten kod.

W linii 73 masz coś takiego:

echo "$names[$i]";[/code]
gdzie masz zdefiniowaną funkcję confirmDelete2 w js?zamień to najlepiej na:

[code]echo "".$names[$i]."";

i powinno działać.