[PHP] Wyciąganie danych ze strony

Podaję kod HTML

Jak wyciągnąć za pomocą file_get_contents i preg_match dane 1. , bezradny , 1929 ?

Skorzystaj z wyrażeń regularnych PCRE i ułóż odpowiedni wzorzec zgodny z klasą znaków w nich występującą.

Więcej materiałów znajdziesz pod tym adresem :arrow: http://pl.php.net/pcre

Mógłbyś przykład zrobić?