PHP, wyniki z bazy do tablicy


(Mailforspecial) #1

Witam. Sprawa banalna, a jakże problemowa…

Prosiłbym o pomoc z kodem. Potrzebuję pobrać wyniki z bazy mysql, z tabeli o nazwie ‘kod’. Poniżej przedstawiam co mam.

$db = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);

$kody = $db->query("SELECT 'kod' FROM baza");

$kody2 = $kody->fetch_assoc();

Tabela ‘kod’ posiada cztery wyniki 192, 139, 291, 392. i przekształcić wyniki do takiej formy.

//cosTam(array(int $kody2);

cosTam(array(192, 139, 291, 392);

cosTam przyjmuje int’y.

Czy ten kod jest w porządku?


(Pablo_Wawa) #2

Zamiast ostatniej (3) linii użyj kodu

while ($kody2 = $kody->fetch_assoc())

    cosTam[] = $kody2['kod'];

o ile nazwa pola z kodem w tabeli kod to ‘kod’.


(Mailforspecial) #3

Niestety, pana rozwiązanie niewiele mi pomogło… Może podając więcej danych zdoła mi pan pomóc.

$numery = $db->query("SELECT nr FROM bot");

$numery2 = $numery->fetch_assoc();

$numery3 = implode(', ', $numery2);

Owe dane z tabeli bot i kolumny nr potrzebuję przekształcić (tak by odpowiadało to funkcji ‘setRecipients’). numery powinny być w formie (123, 12312, 13213, 1321) w bazie wynikami są liczby, wymienione jak wyżej.

setRecipients($numery2);


	/**

	 * Ustawia odbiorców wiadomości

	 *

	 * @param int|string|array recipientNumbers numer GG adresata (lub tablica)

	 *

	 * @return MessageBuilder this

	 */

	public function setRecipients($recipientNumbers)

	{

		$this->recipientNumbers=(array) $recipientNumbers;

		return $this;

	}

Byłbym wielce wdzięczny za pomoc.


(Pablo_Wawa) #4

Nie wiem, czy Cię dobrze rozumiem, ale spróbuj tego kodu:

$numery = $db->query("SELECT nr FROM bot");

$numery3 = array();

while ($numery2 = $numery->fetch_assoc())

  $numery3[] = $numery2['nr'];

$numery3 = implode(', ', $numery3);

i wtedy w $numery3 będziesz miał string postaci “123, 12312, 13213, 1321”. A jeśli potrzebujesz mieć go w nawiasach, dodaj jeszcze taką linię:

$numery3 = .'('. $numery3 .')';

(Mailforspecial) #5

Świetnie, działa! Dziękuję!