[PHP] Wyświetlanie dobrego dnia tygodnia bez użycia funkcji strftime()

Tak siedzę i zastanawiam się jak zrobić wyświetlanie konkretnego dnia tygodnia, po podaniu daty RRRR-MM-DD bez użycia funkcji strftime(). Wyświetlany tydzień musi być poprawny, czyli ma przejść checkdate() ma ktoś pomysł jak to zrobić ?

http://stackoverflow.com/questions/12835133/php-day-of-week

 

coś takiego?

Coś innego ale już to rozwiązałem. Przy pomocy substr wrzucamy datę do tablicy, następnie w checkdate zmieniamy kolejność daty podając odpowiednie wartości tablicy, później tylko date(“w”, mktime(0, 0, 0,$tablica[x],$tablica[x],$tablica[x]) i mamy dzień tygodnia

Ja bym jednak jechał po najmniejszej linii oporu

date('w', strtotime($data));