[php] Wyświetlanie formularza

Jak naprawić błąd na stronie (adres w miniaturce), żeby komunikat ‘Wypełnij wszystkie pola’ nie pokazywał się za 1 razem?

Pokaż skrypt php obsługujący formularz.

if ($_POST['p'] AND $_POST['m'] AND $_POST['l'])

{

$l = $_POST['l'];

$p = $_POST['p'];

$m = $_POST['m'];

$g = $_POST['g'];

if (strlen($p) < 6) { echo '

Błąd rejestracji: Hasło musi być dłuższe niż 6 znaków.
‘; return FALSE; } if (strlen($m) < 6 OR strrpos($m, ‘@’) == false OR strrpos($m, ‘.’) == false ) { echo ’
Błąd rejestracji: Adres e-mail nie jest poprawny.
‘; return FALSE; } if (!(preg_match(’/^[0-9]+$/’, $g))) { echo ’
Błąd rejestracji: Numer GG musi składać się z liczb.
‘; return FALSE; } mysql_connect(…); mysql_select_db(…); if(mysql_num_rows(mysql_query(“SELECT * FROM users WHERE n = '”.mysql_real_escape_string(trim($l))."’ OR mail = ‘".mysql_real_escape_string(trim($m))."’")) > 0) { echo ’
Błąd rejestracji: Użytkownik o tym nicku lub mailu już istnieje.
’ ; return FALSE;} $l = md5($l); $p = md5($p); $m = md5($m); $g = md5($g); $MakeAccount = “INSERT INTO users (n, p, mail, g) VALUES ($l) , ‘md5($p)’ , ‘md5($m)’, ‘md5($g)’)”; $MakeAccount = “INSERT INTO stats (refleks, kontrola, przyspieszenie, poslizg, kierowanie, omijanie) VALUES (‘0’,‘0’,‘0’,‘0’,‘0’,‘0’)”; $MakeAccount = “INSERT INTO users (n, p, mail, g) VALUES ($l) , ‘md5($p)’ , ‘md5($m)’, ‘md5($g)’)”; $MakeAccount = “INSERT INTO users (n, p, mail, g) VALUES ($l) , ‘md5($p)’ , ‘md5($m)’, ‘md5($g)’)”; $MakeAccount = “INSERT INTO users (n, p, mail, g) VALUES ($l) , ‘md5($p)’ , ‘md5($m)’, ‘md5($g)’)”; mysql_query($MakeAccount); echo (’
Konto zostało utworzone, sprawdź pocztę.
‘); } else { echo (’
Wypełnij wszystkie pola.
'); }[/code]

Proces dodawania rekordów do bazy nie jest ukończony stąd powtarzanie się linijek.

input rejestracji daj name a potem w php dajesz warunek że dopiero po kliknięciu w niego wykonuje się cały kod obsługi formularza.

if (isset($_POST["rejestracja"])) {  

kod który pokazałeś wyżej

}

Nie rozumiem.