[PHP] Wyświetlanie tabeli w pętli

Witam, proszę uprzejmie o pomoc. Piszę kod, którego zadaniem jest wylistowanie katalogu i napotkałem dwa problemy:

 1. Jak dodać pliki doc tylko w kolumnie doc, a pliki pdf w kolumnie pdf?
 2. Jak w kolumnie nazwa pliku umieścić tylko 1 nazwę pliku, która będzie w tym samym wierszu co plik doc i pdf?

Z góry dziękuję za pomoc.

Poniżej mój kod

if ( $handle = opendir ( $dir ) )

{while ( false !== ( $file = readdir ( $handle ) ) )

{if ( ( $file != '.' ) && ( $file != '..' ) )

{

$files[] = $file;

}}

closedir ( $handle );}if ( !empty ( $files ) )

{

sort ( $files );echo '

<table align="center" border="1" width="100" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td>Nazwa pliku</td>

<td>Plik MS Word</td>

<td>Plik pdf</td>

</tr>';for($i = 0, $c = count($files); $i < $c; $i++) {

$names[] = pathinfo($files[$i], PATHINFO_FILENAME);

echo '<tr>

<td>'.$names[$i].'</td>

<td>'.$files[$i].'</td>

<td>'.$files[$i].'</td>';

echo'</tr>';}echo '</table>';}else

{

echo 'Brak plików...';

}

Po pierwsze nie mieszaj kodu html z logiką  aplikacji.

Po drugie , może się ci przyda:

http://php.net/manual/en/class.directoryiterator.php

http://php.net/manual/en/class.splfileobject.php

http://php.net/manual/en/class.splfileinfo.php

 

 

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem problem.  Tutaj przykład przelatywania przez tablicę i jak wykryje pliki doc to stawia plusik w odpowiedniej kolumnie. 

<?php

$pliki = array ('a.pdf','aaaa.doc', 'aaaaaasw.docX','ssss.txt');

echo '<table align="center" border="1" width="100" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>Nazwa pliku</td><td>Plik MS Word</td><td>Plik pdf</td></tr>';

foreach ($pliki as $p){

 $pdf= '-';

 $doc= '-';

 $names = pathinfo($p); 

 if (strcasecmp($names['extension'], 'pdf') == 0) $pdf='+' ;

 if (strcasecmp($names['extension'], 'doc') == 0) $doc='+' ;

 if (strcasecmp($names['extension'], 'docx') == 0) $doc='+' ;

 echo "<tr><td>$p</td><td>$doc</td><td>$pdf</td></tr>";

} ;

echo '</table>' ;?>

 

Oczywiście zamiast plusika możesz wstawić cokolwiek. np  $names[‘dirname’]  lub $names[‘basename’]   . Jakby coś było nie tak jak chcesz to pisz.

 

 

 

Generalnie chodzi  o to, że:

 1. w kolumnie nazwa pliku powinny być unikalne nazwy plików wylistowane z folderu (są 2 pliki a, a.doc i a.pdf), ale do kolumny trafia tylko jedno a

 2. pliki doc i pdf to linki do poszczególnych plików

Udało mi się zrobić częściowo pkt 1, ale niestety wyświetla tylko 1 rekord albo nic.

echo '

<table align="center" border="1" width="100" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr>

		<td>Nazwa pliku</td>

		<td>Plik MS Word</td>

		<td>Plik pdf</td>

		

		</tr>';foreach($files as $file){

	$fileData = pathinfo($file);

	$czysc = array_unique($files);

	$pdf= '-';

  $doc= '-';

	

	echo '<tr>';

	echo

 '<td>'.$czysc[0].'</td>';

 echo"<td>$doc</td>

 <td>$pdf</td>

 </tr>";

}echo '</table>';

}

 

plik file.php - logika

<?php

$pathDir = __DIR__.'/file/';

$result = array();

if (is_dir($pathDir)) {

  foreach (new DirectoryIterator($pathDir) as $key => $fileInfo) {

    if($fileInfo->isDot()) continue;

    if($fileInfo->isFile()){

      $nameNoExt = substr($fileInfo->getFilename(),0,-((strlen($fileInfo->getExtension()))+1));

      $result[$nameNoExt][$fileInfo->getExtension()] = true;

      $result[$nameNoExt]['fullPath'] = '/file/'.$nameNoExt;

    }

  }

} else {

  echo ' nie poprawny katalog';

}

include_once './file_view.php';

plik file_view.php - widok,szablon

<table align="center" border="1" width="100" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr>

    <td>Nazwa pliku</td>

    <td>Plik MS Word</td>

    <td>Plik pdf</td>

  </tr>

  <?php

  foreach ($result as $fileName => $Exts) {

    ?>

    <tr>

      <td><?php echo $fileName; ?></td>

      <td>

        <a href="<?php echo (!empty($Exts['doc']) || !empty($Exts['docx'])) ? $Exts['fullPath'] . '.doc' : "" ?>">

          <?php echo (!empty($Exts['doc']) || !empty($Exts['docx'])) ? $fileName : " - "; ?>

        </a> 

      </td>

      <td>

        <a href="<?php echo empty($Exts['pdf']) ? '' : $Exts['fullPath'] . '.pdf' ?>">

          <?php echo empty($Exts['pdf']) ? " - " : $fileName; ?>

        </a>

      </td>

    </tr>

    <?php

  }

  ?>

</table>

Dopasuj sobie do własnych celów

dziękuję. Śmiga :slight_smile: