PHP - wyświetlanie zagnieżdżonej tablicy


(look997) #1

Jak w PHP wyświetlić zagnieżdżoną tablicę?

Na takim przykładzie, tutaj wyświetlają się wszystkie tablice:

$menu = array(

array('nazwa','adres'),

array('nazwa2','adres2')

);


 function getArray(&$a){ 

   foreach($a as $v) 

      is_array($v) ? getArray($v) : print $v; 


 }  

 // uzycie 


 echo getArray($menu);

(M@ster) #2
$menu = array(

array('nazwa','adres'),

array('nazwa2','adres2')

);


foreach ($menu[0] as $item)

{

 echo $item; // lub cokolwiek innego co chcesz zrobić z tym elementem

}

lub po prostu:

var_dump($menu[0]);

ale to robi zrzut zmiennej, dobre do debugowania.

gdzie 0 to oczywiście pierwsza podtablica którą chcesz wyświetlić.


(system) #3

Tablice wielowymiarowe