[PHP] Wyświetlenie zawartości kolumny

Chciałbym wyświetlić zawartość całej kolumny ‘marka’, zrobiłem sobie w tym celu taki skrypt. Problem w tym że zawsze wyświetla mi tylko jeden wynik. Co jest nie tak? A tak poza tym, wiem że pisanie w każdym pliku połączenia z bazą jest bezsensowne, więc napisałem sobie funkcje lacz() która łączy mnie z bazą, i nie bardzo teraz wiem gdzie mam ją dopisywać przy zapytaniach.

mysql_connect('localhost','user','haslo');

mysql_select_db("baza");				


$wynik=mysql_query("SELECT marka FROM marka");

if(!$wynik) {

   echo "zapytanie nie powiodło sie ".mysql_error(); 

   exit;

}


for($i=0;$i<($wiersz=mysql_fetch_row($wynik));++$i) 		

echo $wiersz[$i];

Witaj, robisz kilka błędów.

  1. Po co instrukcja warunkowa, w której wyświetlasz błąd i zakańczasz wykonywanie skryptu?

Nie prościej np. tak:

$wynik=mysql_query("SELECT marka FROM marka") or die('zapytanie nie powiodło sie '.mysql_error());   [/code]
  1. Przyjęto, że do obsługi zwracanych wierszy zaprzęga się pętlę while.

[code=php]while( $wiersz = mysql_fetch_assoc($wynik) )

Dzięki wielkie za pomoc.