[php]wysyłanie mp3 na serwer-nie wysyła


(batmomobil) #1

Witam mam pytanie,mam taki srypt do przesyłu zdjęć,ale chcę wysyłać mp3,czy ten scrypt może wyłać?

<?php																																																																																																																														

if(isset($_GET['plik']) && $_GET['plik']=='dodaj')

	{

		$p_pojemnosc=$_FILES['plik']['size'];

		$p_typ=$_FILES['plik']['type'];

		if( strpos( $p_typ, 'audio/mpeg/mp3' ) === false )

   			die( 'Wybrany plik nie plikiem mp3.' );

		$p_nazwa=$_FILES['plik']['name'];

		$p_smiec=$_FILES['plik']['tmp_name'];

		$p_nazwa = strtolower($p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("ż","z",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("ą","a",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace(" ","",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("_","",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("ś","s",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("ł","l",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("ó","o",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("ń","n",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("ź","z",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("ć","c",$p_nazwa);

		$p_nazwa = str_replace("ę","e",$p_nazwa);

		$sprawdzenia = substr($p_nazwa, strrpos($p_nazwa, "."));

		$p_roz= array_pop(explode(".", $p_nazwa));

		$max_size=round(($_POST['max_file_size']/12048576),8)."MB";

		$poj_MB=round(($p_pojemnosc/12048576),7).'MB';

		$p_nazwa_zm=(md5($p_nazwa)).".".$p_roz; $folder="muzyk/"; if ($p_pojemnosc <= 0)

		{

			echo ("Plik jest pusty. Nie mogę go przesłać ".$p_nazwa." ".$poj_MB.$f_koniec."");

			echo "Wracaj ...";

			exit;

		}

		if ($poj_MB > $max_size)

		{

			echo("Plik jest za duży. Maksymalnie można wysłać ".$max_size.$f_koniec.""." .Plik wysyłany ma rozmiar ".$poj_MB.$f_koniec."");

			echo "Wracaj ...";

			exit;

		}

		if (file_exists($folder.$p_nazwa_zm))

		{

			echo ("Plik o takiej nazwie jest już na serwerku ".$p_nazwa_zm."");

			echo "Wracaj ...";

			exit;

		}

		else

		{

			if(!move_uploaded_file($p_smiec, $folder.$p_nazwa_zm))

				exit('Nie można zachować pliku. Prawdopodobnie nie ma folderu lub nie można w nim zapisać');

			echo "Przesłanie udało się - ".$p_nazwa.""." ".$poj_MB."";

			$path_file=$folder.$p_nazwa_zm;

			require 'db.php';

			$query = "INSERT INTO muzyka_mp3 (link_muzyka_mp3) VALUES ('$path_file')";

			$zapytanie = mysql_query($query);

			if(!$zapytanie)

			{

				echo "Wykonanie zapytania zawiodło. " . mysql_error();

			}

			else

			{

				echo 'Dodaj informacje o pliku';

			}

		}

	}

czy w ogóle jest możliwe tym sryptem???co ewentualnie jeszcze zmienić.Pomóżcie.Aha jeszcze formularz:

echo '

Dodaj mp3

'.$user%5B'link_avatar'%5D.'


(Konradnie2) #2