[PHP][XML] pobieranie i formatowanie błędnego pliku

(northwest) #1

";