[PHP] Zatrzymanie pętlo foreach


(Nash) #1

Witam, jak w tym kodzie zatrzymać pętle by wyświetliła 5 wyników, a nie wszystkie?

<?php if( is_object( $news_list ) AND $c = $news_list->count() ): ?>

<?php foreach ( $news_list as $key => $news ): ?>

<?php echo $news->get_image() ?>

<?= $news->newsTitle ?>

<?php echo common::subwords( $news->newsContent, 100 ) ?>

<?= $news->newsDate ?>

<?php endforeach ?>

<?php endif ?>

Proszę o pomoc, dzięki.


(Frankfurterium) #2

Przerwij wykonywanie pętli instrukcją break. Np

$i = 0; 

foreach ( $news_list as $key => $news ):

	$i++;

	if ($i >= 5) break;

 ... reszta ...

(Nash) #3

Dzięki. a jest jakiś inny sposób?


(Grzelix) #4

Może coś takiego:

//$input - some array

$output = array_slice($input, 0, 3);

//$output - first 3 elements from input array

iteraz iterujesz tylko po przyciętej do n elementów tablicy


(pain3hp) #5

chłopie nie musisz w każdej lini otwierać i zamykać php...... o boże