PHP - zmniejszanie obrazu


(Kjanok) #1

witam,

mam problem ze zmniejszaniem obrazów w PHP. Moim założeniem jest, aby odpowiednia funkcja kożystając z dużego obrazu znajdującego się na serwerze przekształcała go na mniejszy i wyświetlała. Narazie wygląda ona następująco.

<?php

header('Content-type: image/jpeg');

function resample($filename, $width, $height){

list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($filename);

if ($width && ($width_orig < $height_orig)) {

    $width = ($height / $height_orig) * $width_orig;

} else {

    $height = ($width / $width_orig) * $height_orig;

}

$image_p = imagecreatetruecolor($width, $height);

$image = imagecreatefromjpeg($filename);

imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $width_orig, $height_orig);

imagejpeg($image_p, null, 100);}

?>

Nie jestem profesjonalnym programistą PHP, więc większość kodu zwyczajnie próbowałem pościągać z tego co udało mi się znaleść w necie. Funkcja mimo iż żeczywiście zmienia rozmiar obrazu i go wyświetla, sprawia, że nie wyświetla się już nic innego. Jak mam w pliku

<?php

include("resample.php");

resample(x,y,z);

print "cokolwiek";

?>

to napis "cokolwiek" już nie chce mi się wyświetlić. Co więc należałoby zmienić, żeby mogły się wyświetlać zarówno miniatury obrazów, jak i inne elementy strony?


(Kutar 0) #2

Kod:

resample(x,y,z);

przenosisz na koniec pliku resample.php, natomiast na stronie wyrzucasz

include("resample.php");

resample(x,y,z);

i zamiast tego dajesz:

[/code]