[PHP]Znak kropki w funkcji


(Exorf) #1
<?

function efekt($link, $name) {

$efekt = '•'.$name.'
';

return $efekt;

}

echo efekt(adres.php, nazwa);

?>[/code]

Efekt: http://exorf.comli.com/menu.php

Ktoś wie jak to naprawić by php nie ignorował kropki w adresie?


(system) #2
echo efekt('adres.php', 'nazwa');

(Exorf) #3

no może i to na nawet logiczne :smiley: - Dzięx