Php


(Marcinkowska J) #1

$session =session_id();

$query="SELECT * FROM tymczas WHERE tymczas_sess = '$session'";


(Pablo_Wawa) #2

Identyfikator sesji pobierasz do zmiennej $session, a w zapytaniu SQL używasz zmiennej $sessid - popraw to!


(JNJN) #3

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN