PHP5 - klasy. Przesylanie zmiennych miedzy funkcjami

Zgłębiam tajniki PHP5 i mam dwa pytania do zaznajomionych z tematyka.

 1. Jak zrobić by wartość zmiennej ustalonej w jednej funkcji była potem dostępna dla innych funkcji w klasie?

 2. Jak wywołać funkcje z innej poziomu funkcji w klasie?

Proszę o objaśnienie oparte na przykładowym kodzie.

Pokażę proste klasy, które wykorzystuję na codzień:

<?php

 class mysql

 {

  public $query;

  public function __construct($config) {

   global $config;

   $this->connect($config);

   $this->query('SET CHARACTER SET latin2');

   $this->query('SET collation_connection = latin2_general_ci');


  }


  private function connect($config){

   mysql_connect($config['hostname'], $config['username'], $config['password']);

   mysql_select_db($config['database']);

  }


  public function query($query){

   return mysql_query($query);


  }


  public function to_array($query) {

   return mysql_fetch_array($query);

  }

  public function rows($query){

   return mysql_numrows($query);

  } 

 }

?>

jak widzisz -

teraz np. rozszerzenie klasy mysql:

<?php

 class news extends mysql

 {

  public $id, $tytul, $autor, $time, $tresc, $cat;

  public function czytaj($id){

   global $config;

   $this->id = $id;

   $Fields = $this->to_array($this->query('SELECT * FROM `nius` WHERE `id` = '.$id.' LIMIT 1'));

   $news = file_get_contents($config['template']."full_news.html");

   $news = str_replace("{tytul}", $Fields['temat'], $news);

   $news = str_replace("{news}", $Fields['tiny_tresc'].$Fields['tresc'], $news);

   $news .= $this->komentarze();

   return $news;  

  }


  public function wyswietl_wszystkie(){

   global $config;

   $query = $this->query('SELECT * FROM `nius` ORDER BY `id` DESC');   

   while($Fields = $this->to_array($query))

   {

    $ile = $this->rows($this->query('SELECT `id` FROM `news_comments` WHERE `idnews` = '.$Fields['id'].''));

    $news .= file_get_contents($config['template']."news.html");

    $news = str_replace("{tytul}", ''.$Fields['temat'].'', $news);

    $news = str_replace("{news}", $Fields['tiny_tresc'], $news);

    $news = str_replace("{ile}", $ile, $news);

   }

   return $news;  

  }


  private function komentarze(){

   global $config;

   $query = $this->query('SELECT * FROM `news_comments` WHERE `idnews` = '.$this->id.' ORDER BY `id` DESC'); 

   while($Fields = $this->to_array($query))

   {

    $koment .= file_get_contents($config['template']."koment.html");

    $koment = str_replace("{tresc}", $Fields['contents'], $koment);

   } 

   return $koment; 

  }  

 }

?>[/code]

w funkcji czytaj przypisuję:

następnie wywołuję funkcję komentarze i tam odwołuję się do:

później to zczytuję w jednym pliku (scalam szablon), choć wcale tak nie trzeba robić :mrgreen:

Wiem, że są to prymitywne przykłady, ale chyba od takich najlepiej zaczynać :stuck_out_tongue:

Ok. A w jaki sposób mogę uzyskać dostęp do zmiennej zawartej w funkcji klasy z zewnętrznego skryptu?

Przyklad:

(class.demo.php)

<?php


class demo{


  function __construct(){


   $zmiennaWewnetrznaFunkcjiKlasy="Ala ma złego kota";


  }


}

?>

(usingdemoclass.php)

<?php


require('class.demo.php');

$demo = new demo();


echo " TU CHCE WYPISAC ZAWARTOSC ZMIENNEJ $zmiennaWewnetrznaFunkcjiKlasy";


?>
<?php


class demo{


  public $zmiennaWewnetrznaFunkcjiKlasy = '';


  function __construct(){


   $this->zmiennaWewnetrznaFunkcjiKlasy="Ala ma złego kota";


  }


}

?>

i następnie

<?php


require('class.demo.php');

$demo = new demo();


echo " TU CHCE WYPISAC ZAWARTOSC ZMIENNEJ $demo->zmiennaWewnetrznaFunkcjiKlasy";


?>

zdaje się, że tak to powinno funkcjonować

Można też tak:

class.demo.php:

<?php 

 class demo

 { 

   function __construct()

   { 

    $this->zmienna = $zmiennaWewnetrznaFunkcjiKlasy="Ala ma złego kota"; 

   } 

 } 

?>

usingdemoclass.php:

<?php 


require('class.demo.php'); 

$demo = new demo(); 


echo " TU CHCE WYPISAC ZAWARTOSC ZMIENNEJ ".$demo->zmienna; 


?>