PhpBB 2.17

Wyszły nowe wersje:

:arrow: PhpBB 2.0.17

:arrow: PhpBB Nuke 2.0.17

Najważniejsza poprawka:

#

#-----[OPEN]-------------------------------------

#

includes/bbcode.php


#

#-----[FIND]--------------------------------------

#


  $patterns[] = "#\[url\]([\w]+?://[^ \"\n\r\t<]*?)\[/url\]#is";

  $replacements[] = $bbcode_tpl['url1'];


  // [url]www.phpbb.com[/url] code.. (no xxxx:// prefix).

  $patterns[] = "#\[url\]((www|ftp)\.[^ \"\n\r\t<]*?)\[/url\]#is";

  $replacements[] = $bbcode_tpl['url2'];


  // [url=xxxx://www.phpbb.com]phpBB[/url] code..

  $patterns[] = "#\[url=([\w]+?://[^ \"\n\r\t<]*?)\]([^?\n\r\t].*?)\[/url\]#is";

  $replacements[] = $bbcode_tpl['url3'];


  // [url=www.phpbb.com]phpBB[/url] code.. (no xxxx:// prefix).

  $patterns[] = "#\[url=((www|ftp)\.[^ \"\n\r\t<]*?)\]([^?\n\r\t].*?)\[/url\]#is";


#

#-----[REPLACE, WITH]-------------------------------

#


  $patterns[] = "#\[url\]([\w]+?://[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*?)\[/url\]#is";

  $replacements[] = $bbcode_tpl['url1'];


  // [url]www.phpbb.com[/url] code.. (no xxxx:// prefix).

  $patterns[] = "#\[url\]((www|ftp)\.[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*?)\[/url\]#is";

  $replacements[] = $bbcode_tpl['url2'];


  // [url=xxxx://www.phpbb.com]phpBB[/url] code..

  $patterns[] = "#\[url=([\w]+?://[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*?)\]([^?\n\r\t].*?)\[/url\]#is";

  $replacements[] = $bbcode_tpl['url3'];


  // [url=www.phpbb.com]phpBB[/url] code.. (no xxxx:// prefix).

  $patterns[] = "#\[url=((www|ftp)\.[\w\#$%&~/.\-;]+]*?)\]([^?\n\r\t].*?)\[/url\]#is";