PHPbb Przemo - Dostęp od XX postów, Ogłoszenie, Szybka reje


(Lukasz1355) #1

Jak na forum PHPbb Przema zrobić do jakiegoś działa dostęp od np: 10 postów?

Jak zrobić Ogłoszenie u góry?

I szybką rejestracją, też u góy?


(matfeusz) #2

PA/Konfiguracja/Strony głównej/Włącz ogłoszenie na forum

PA/Konfiguracja/Strony głównej/Szybka rejestracja?