[phpBB] Znak za nickiem


(3dm Racek) #1

Znak za nickiem.

Na forum phpBB znalazłem moda dodającego znak przed nickiem. Postanowiłem go zmodyfikować, tak aby można było dodać znak po nicku.

[Wymaga color groups [PL]]

#Hack napisany w oprciu o hack Termita

#

#--[SQL]------------

#


ALTER TABLE phpbb_color_groups ADD `symb` CHAR(2) AFTER `hidden`


#

#--[OPEN]-----------

#


/includes/functions_color_groups.php


#

#--[FIND]-----------

#


function color_group_colorize_name($user_id, $no_profile = false)


#

#--[REPLACE WITH]---

#


function color_group_colorize_name($user_id, $no_profile = false, $addsymb = true)


#

#--[FIND]-----------

#


	// First see if the user is Anon


#

#--[BEFORE ADD]-----

#


	$defsymb = '~'; // taki symbol beda mieli nie-kolorowani uzyszkodnicy


#

#--[FIND]-----------

#


			$style_color = 'style="font-weight:bold;color:' . $row['group_color'] . '"';


#

#--[AFTER ADD]------

#

			$symb = $row['symb'];

			$colorized = true;


#

#--[FIND]-----------

#


						$style_color = 'style="font-weight:bold;color:' . $row['group_color'] . '"';


#

#--[AFTER ADD]------

#


	$symb = $row['symb'];	

		$colorized = true;


#

#--[FIND]-----------

#


// Make the profile link or no and return it //


#

#--[BEFORE ADD]-----

#


		// Add symbol for rank if exists

		if ($addsymb && !empty($symb)) {

			$username = $username . $symb;

		}

		else if($addsymb && empty($symb) && !$colorized) {

			$username = $username . $defsymb;

		}


#

#--[SAVE & CLOSE ALL FILES]-----

# EoM