PHPbb3 problem z instalacją

otóż gdy instaluje php bb wyskakuje tester baz danych i wymaganych plików i ja mam coś źle a mianowicie

_________________________________________________________________________________________________________________________________


Pliki i Katalogi


Wymagany - Aby phpBB funkcjonowało poprawnie niezbędny jest dostęp do lub prawa zapisu do pewnych plików lub katalogów. Jeżeli zobaczysz “Not Found”/“Nie znaleziono” należy utworzyć stosowny plik lub katalog. Jeżeli zobaczysz “Unwriteable”/“Niezapisywalny” należy zmienić uprawnienia do pliku lub katalogu tak, aby phpBB mogło w nich pisać.

cache/:

Znaleziono, Niezapisywalne

files/:

Znaleziono, Niezapisywalne

store/:

Znaleziono, Niezapisywalne


___________________________________________________________________________________________________________________________

Jak zmienić te pliki żeby były “zapisywalne”? Mój serwer jest na cba.

Nadaj tym katalogom CHMODY 777. Jak? Google. Temat często omawiany.