phpMyAdmin jak dodać użytkownika nie mając dostępu?

Witam.

Mój problem polega na tym, że usunąłem usera za pomocą phpmyadmin, prawdopodobnie głównego i wyrzuciło mi błąd:

MySQL zwrócił komunikat:

#1130 - Host ‘localhost’ is not allowed to connect to this MySQL server

Badałem plik config.inc.php wszystko w porządku. Nie mogę się również dostać do mysql za pomocą CMD :frowning: ciągle wyskakuję ten sam błąd.

logi MySQL

130517 12:27:07 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.

130517 12:27:07 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled

130517 12:27:07 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions

130517 12:27:07 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3

130517 12:27:07 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M

130517 12:27:07 InnoDB: Completed initialization of buffer pool

130517 12:27:07 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.

130517 12:27:07 InnoDB: Waiting for the background threads to start

130517 12:27:08 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 1595675

130517 12:27:08 [Note] Server hostname (bind-address): '(null)'; port: 3306

130517 12:27:08 [Note] - '(null)' resolves to '::';

130517 12:27:08 [Note] - '(null)' resolves to '0.0.0.0';

130517 12:27:08 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.

130517 12:27:08 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events

130517 12:27:08 [Note] wampmysqld: ready for connections.

Version: '5.5.24-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)

Proszę o pomoc ![-o<

Zrestartuj hasło na roota tak jak opisano tutaj:

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ … sions.html

Następnie przy jego pomocy zaloguj się na db (lokalnie, to znaczy z localhosta). Następnie dodaj sobie usera, któremu nadasz prawa do logowania się z serwera, na którym stoi phpmyadmin.

W moim przypadku root nie ma hasła. Właściwie po wejściu do phpMyAdmin miałem kilku root, to pewnie wina połączenia się configów z poprzednich instalacji. Usunąłem jedynego głównego na której stoi a właściwie stała baza :frowning: . Jak zresetować config mysql, żeby była możliwość założenia użytkownika jak po świeżej instalacji?

Chciałbym Ci pomóc, jednak nie próbujesz skorzystać z pomocy. Więc co mogę zrobić?

Cytat z dev.mysql.com

“Jeśli nigdy nie ustawiałeś głównego hasła dla MySQL, serwer nie wymaga hasła w ogóle do podłączenia jako root”

Jeśli faktycznie usunąłeś wszystkich użytkowników w tym roota pozostaje prosta zmiana w pliku inicjalizującym

CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'haslo';

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

FLUSH PRIVILEGES;

Skrypt ten odtworzy usera root@localhost, nada mu haslo, zgrantuje uprawnienia do wszystkich baz i tablic wraz z możliwością grantowania innych userow i sflaszuje uprawnienia.

Po dodaniu tego kodu, pokazało mi się menu do zalogowania w phpMyAdmin, wpisałem nazwę użytkownika, hasło i wyskakuję błąd #1130 :expressionless: .

Pewnie PHPmyAdmin nie jest na tej samej maszynie co mysql i nie łączy się przez localhost. Jeśli masz możliwość dostać się do mysql bezpośrednio - zrób to i dodaj nowego usera. Jeśli nie, popraw kod tak, żeby w miejscu, gdzie jest localhost był host maszyny (adres ip), na której jest phpmyadmin.

Do których konkretnie plików w mysql mam wrzucić ten kod?

Podarujmy więc sobie zasady bhp i zróbmy byle jak, a potem posprzątasz sobie. W pliku, o którym mowa tutaj:

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ … sions.html

wpisz następujący kod:

CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'haslo';

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;

FLUSH PRIVILEGES;

Potem uruchom mysql zgodnie z podaną w linku instrukcją. Wtedy będziesz się mógł zalogować na roota z dowolnej lokalizacji.