Pierwszeństwo indexów


(Sebazzdw) #1

Mam na serwerze index.php i index.html Chce zrobić by mi się wyświetlał index.html jako pierwszy jak tego dokonać?


(adpawl) #2

w pliku .htaccess

DirectoryIndex index.html index.php index.htm