Ping


(Vader8877) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:13:00, on 2011-04-05

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal


(Agatonster) #2

vader8877 ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Wklejanie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.